Historia firmy

1990

Kancelaria powstała w 1990 roku w Gdańsku jako spółka cywilna dwóch Radców Prawnych. Od 2001 roku Kancelaria funkcjonuje w formie spółki partnerskiej. W związku sukcesją pokoleniową od lipca 2015 roku Kancelaria występuje pod firmą Kancelaria Radców Prawnych COGNITOR Leszek i Krzysztof Skrobańscy Spółka Partnerska zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2002

Pierwsze lata działalności Kancelarii były związane z siedzibami w Gdańsku-Oliwie przy ul. Bora – Komorowskiego, a następnie przy ul. Droszyńskiego. W związku z dynamicznym rozwojem w 1996 roku Kancelaria przeniosła się z Gdańska do Gdyni, zajmując część budynku biurowego przy ul. Starowiejskiej, gdzie pozostawała do 2002 roku. Wskutek zmian w gronie Wspólników, od 2002 roku Kancelaria ponownie działa w Gdańsku, w należącej do niej siedzibie przy ul. Szymanowskiego 2.

2015

W roku 2015 Kancelaria obchodziła 25 rocznicę swojej działalności. W ciągu tych lat dokonywaliśmy przekształceń prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych, obsługi-waliśmy podmioty gospodarcze prywatne i państwowe, świadczyliśmy usługi na rzecz organizacji pozarządowych non-profit, jak i osób fizycznych.

Uzyskane w tym czasie doświadczenia umożliwiły wypracowanie zindywidualizowanych metod współpracy z Klientem, co pozwoliło na uzyskanie od naszych Klientów wyrazów najwyższej satysfakcji ze świadczonych przez Kancelarię usług.