Kancelaria oferuje następujące modele świadczenia obsługi prawnej:

  1. Umowa stałej obsługi prawnej

  2. Umowa stałych konsultacji prawnych

  3. Umowa zlecenia dotycząca obsługi konkretnej sprawy

Konsultacje, dokumenty, analizy i spotkania mogą być prowadzone przez Kancelarię w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Kancelaria oferuje dostosowane do oczekiwań Klienta sposoby wynagradzania:

Stawka ryczałtowaPrzy zastosowaniu wynagrodzenia ryczałtowego ustalone wynagrodzenie nie zależy od ilości godzin przeznaczonych przez Radcę Prawnego na obsługę Klienta obejmujące też prowadzenie procesów sądowych na terenie Trójmiasta, co pozwala na prowadzenie długotrwałej współpracy z możliwością budżetowania środków na obsługę prawną w przewidywalnej wysokości.
Stawka godzinowaStawka godzinowa stanowi wypadkową ustalonej stawki za jedną rozpoczętą godzinę pracy Radcy Prawnego na obsługę Klienta i ilości tych godzin.
System mieszanySystem mieszany pozwala na ustalenie pewnego poziomu ryczałtu, przy automatycznym przejściu do systemu godzinowego w przypadku przekroczenia ustalonego ryczałtem limitu godzin.


Szczegółowe warunki wynagradzania są ustalane przez Klienta i Kancelarię w trakcie negocjacji poprzedzających podpisanie umowy.